Wat te doen bij een blessure?

HHC wil graag zoveel mogelijk leden verantwoord en blessurevrij laten sporten. Daarom heeft het een uniek blessureregistratiesysteem ontwikkelt. Als blessures in kaart worden gebracht, dan kunnen wij als PMTH daar ook gericht actie op ondernemen.

We organiseren dan bijvoorbeeld een themavond over een bepaalde blessure en geven terugkoppeling naar de trainers indien nodig. Om blessurepreventie binnen HHC goed te kunnen opzetten moeten we eerst weten om wat voor blessures het gaat en om welke hoeveelheid. Door deze meldingen te registreren moet eerst duidelijk zijn wat we onder een sportblessure verstaan. Bij HHC hanteren wij de volgende definitie. Een sportblessure wordt gedefinieerd als een vorm van lichamelijk letseldat tijdens het sporten is ontstaan met een of meerdere van onderstaande gevolgen:

  • De verdere uitvoering van de sport wordt gehinderd
  • Het sporten moet gestaakt worden
  • Meedoen aan de eerstvolgende training of wedstrijd is onmogelijk of onverantwoord
  • Arbeidsverzuim op de komende arbeidsdagen
  • Acute medische hulp is noodzakelijk

Als van bovenstaande het geval is dan moet er melding gemaakt worden aan het PMTH.

Handleiding blessureregistratie

Wie moeten de sportblessures melden en op welke wijze ? Ten eerste natuurlijk de trainers, zij behoren duidelijk te hebben wie van zijn/haar spelers geblesseerd is en hoe het daarmee gaat. Ten tweede de speler zelf (indien mogelijk) en ten derde eventueel de ouders/verzorgers van de geblesseerde speler. Hoe en wat moet er gemeld worden?

Het onderstaande blessure registratie formulier kan worden ingevuld of er kan een mail worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: piet.kampman@dehaere.nl

Indien gewenst kan de speler ook langskomen bij het gloednieuwe gezodnheidscentrum van De Haere op De Boshoek voor een snelle screening van de blessure. Afhankelijk van de ernst van de blessure zal een vervolgtraject geadviseerd worden.