Wat doet het Vitaliteitsteam HHC?

Het Vitaliteitsteam HHC Hardenberg (VTH) vervult binnen HHC Hardenberg een grote rol als het gaat om gezond en blessurevrij sporten. Tevens stelt het zich ten doel om samen met het technisch kader de jeugdprestatieteams op een hoger niveau te brengen, om zo vanuit de bovenbouw jeugd meer doorstroming naar de 1e en 2e seniorenselectie te realiseren.

Dit gebeurt middels fysieke testen en monitoring. Daarnaast is er natuurlijk de aandacht voor de grootste groep recreatieve sporters om hen plezierig, verantwoord en gezond (blessurevrij) te kunnen laten sporten. Er moet gedacht worden aan:

  • Verzorgen van bijscholing voor trainers op het gebied van warming-up, stabiliteit, snelheidstraining, fitheid/vitaliteitmonitoring, etc.;
  • Adviseren van trainers, spelers, technische kader jeugdbestuur en technische commissie senioren;
  • Wedstrijd begeleiding van HHC1, 2 en beloften;
  • Het up-to-date houden van medische paragraaf op de website;
  • Het organiseren van nascholing op gebied van BLS/AED bediening in samenspraak met aanspreekpunt piketdienst;
  • Afstemming/organisatie en invulling sportblessure spreekuur bij De Haere;
  • Mogelijkheid bieden om voor jeugdselectiespelers en -beloften speciaal kracht / stabiliteit programma’s op maat aan te bieden;
  • Realisering testapparatuur voor monitoring jeugdselectieteams en ondersteuning trainers bij afnemen testen en interpretatie ervan;
  • Initiatieven nemen op gebied van realisering vitaal en gezond sportpark; o.a. nastreven HHC terrein rookvrij.