Medisch Team

Het Paramedisch Team HHC Hardenberg bestaat uit de volgende personen:

Piet Kampman, tel: 06-23499918

Eindverantwoordelijk PMTH, Sportfysiotherapeut de Haere, behandeling en veldrevalidatie HHC 1 en HHC 2 en overige actieve HHC leden, zowel dames als heren en meisjes als jongens.
Aanwezig: maandag, dinsdag- en donderdagavond


Gert Sluyters, tel: 06-10146770

Sportverzorger/-masseur HHC 2 en Beloften
Aanwezig op maandag- en donderdag avond


Yvet Schuurman, tel : 06-83969843

Sportverzorger/-masseur , assisterend op trainingsavond HHC 1 en HHC 2
Aanwezig: maandagavond


Lennard de Leeuw, tel: 06-42477458

Student fysiotherapie, assisterend op trainingsavonden HHC 1 en HHC 2 en verzorging HHC beloftenteam
Aanwezig: maandag-, dinsdag- en donderdagavond


Hilbrand van de Belt, orthopeed Ropcke Zweers ziekenhuis

Ondersteunend lid PMTH, contactpersoon afd. orthopedie, ‘club-orthopeed’.
Houdt zich o.a. ook bezig met blessurepreventie en voorlichting-thema-avonden.