Respect, duidelijkheid en positivisme

De normen en waarden binnen HHC Hardenberg zijn:

RESPECT

Gedragsregel 1: Heb respect voor een ander

HHC is een vereniging met vele leden en vrijwilligers. Ieders mening mag gehoord worden als de intentie er maar is om de vereniging nog beter te laten functioneren.In dat kader geldt ook dat we niet over elkaar maar met elkaar praten.

Gedragsregel 2: Presteer naar kunnen

Probeer altijd een zo goed mogelijke prestatie te leveren ongeacht selectie of niet-selectievoetbal. Haal altijd het maximale eruit.

DUIDELIJKHEID

Gedragsregel 3: Kom afspraken na

Dat geldt voor iedereen die betrokken is bij HHC. Spreek elkaar aan op het niet nakomen van afspraken.

Gedragsregel 4: Informeer een ander

Wanneer iets niet na kan worden gekomen informeer elkaar daar dan over.

POSITIVISME

Gedragsregel 5: Heb plezier in wat je doet

Deze regel geldt uiteraard voor alle leden en vrijwilligers binnen heel HHC. Zorg dat plezier altijd boven aan staat. Mocht er om welke reden dan ook geen plezier meer zijn, bespreek dat dan met de direct betrokkenen (ouders, trainers, bestuur enz..) opdat er naar een oplossing kan worden gezocht.

Laat deze gouden regels zorgen dat HHC Hardenberg een vereniging is, die respect bij een ieder afdwingt.