Informatie

Het sportpark de Boshoek is in 1970 in gebruik genomen. Een prachtig gelegen sportpark, dat voor meerdere sporten geschikt is. De paardensport, tennisverenigingen, jeu de boules, hockey, ijsclub en voetbal maken gebruik van de accommodatie. De grote parkeerplaats is bijna altijd toereikend. Bij wedstrijden waarbij veel publiek verwacht wordt, bestaat de mogelijkheid om in de onmiddellijke nabijheid van de Boshoek extra parkeergelegenheid te creëren.

Het sportpark de Boshoek is in 1970 in gebruik genomen. Een prachtig gelegen sportpark, dat voor meerdere sporten geschikt is. De paardensport, tennisverenigingen, jeu de boules, hockey, ijsclub en voetbal maken gebruik van de accommodatie. De grote parkeerplaats is bijna altijd toereikend. Bij wedstrijden waarbij veel publiek verwacht wordt, bestaat de mogelijkheid om in de onmiddellijke nabijheid van de Boshoek extra parkeergelegenheid te creëren.

Enkele jaren geleden is een nieuw kleedgebouw in gebruik genomen, dat voldoet aan de eisen van deze tijd en centraal gelegen is tussen de 7 speelvelden. HHC Hardenberg beschikt m.i.v. seizoen 2007-2008 over een volledig ingericht kunstgrasveld met daarbijbehorende kleedgelegenheid. Daardoor zijn de trainingsfaciliteiten aanzienlijk verbeterd. Inmiddels beschikt HHC Hardenberg over een tweede kunstgrasveld en is aan het begin van het seizoen 2011-2012 het derde kunstgrasveld een feit. HHC Hardenberg kon zodoende het hoofd bieden aan de explosieve groei van de laatste jaren, waardoor een enorm capaciteitsprobleem was ontstaan.

Clubhuis:

Sinds november 2004 beschikt HHC Hardenberg over een prachtig, geheel nieuw clubgebouw De Trefhoek. Een gebouw waar HHC Hardenberg met recht erg trots op is en waar we onze gasten goed kunnen ontvangen. HHC Hardenberg groeide niet alleen in ledental, maar ook de businessclub van HHC, de OCH, maakte een soortgelijke ontwikkeling door en was de businessruimte al weer te klein. Aan het begin van de competitie (aug.2011) is de uitbreiding van de businessruimte afgerond en zijn ook intern enkele aanpassingen doorgevoerd.

In dit gebouw zijn ook de kleedkamers voor de bespelers van het hoofdveld ondergebracht. Een grote wens is inmiddels ook in vervulling gegaan. De tribune is deels gerenoveerd en uitgebreid en heeft de naam “WAVIN TRIBUNE” gekregen. De overdekte zittribune biedt plaats aan 420 toeschouwers. Het hoofdveld beschikt over een lichtinstallatie.

In de afgelopen jaren heeft het bestuur een voortvarend beleid gevoerd. Veel is al gerealiseerd, maar wensen bleven er altijd bijv. de overkapping van de staantribune tegenover de overdekte zittribune en uitbreiding van de bestuurskamer/sponsorhome. Aan het begin van het seizoen 2011-2012 zijn beide wensen in daden omgezet en is de bestuurskamer/sponsorhome uitgebreid en ook de staantribune is van een overkapping voorzien.