Verklaring Omtrent Gedrag

HHC Hardenberg vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksueel ongewenst gedrag in de sport aan het licht, zo ook de afgelopen maanden bijvoorbeeld in de hockeysport. 

Een van de maatregelen die wordt aanbevolen door NOC*NSF en de KNVB ter preventie van seksueel ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen.

Het bestuur van HHC Hardenberg neemt de veiligheid van de leden zeer serieus en heeft daarom, met instemming van de algemene ledenvergadering, besloten om vrijwilligers die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, een VOG te verlangen. Per februari 2015 is dit traject opgestart. Uiteraard wordt van iedereen verlangd hier aan mee te werken.  

Vertrouwenspersoon Jolanda van Tholen: “Een garantie biedt de VOG natuurlijk nooit, maar de drempel voor mensen met verkeerde intenties ligt hoger. Het heeft een preventieve werking. Ouders, jeugdleden en potentiële jeugdleden kunnen ervan uitgaan dat HHC Hardenberg alles doet om de jeugd onbezorgd te laten voetballen.”

Zie ook: Gedragsregels seksuele intimidatie
Voor vragen: vog@hhc-hardenberg.nl